Zetelverlies voor Tweede Kamerfractie van de VVD gaat gestaag verder

De VVD verliest vier zetels (in peiling van I & O Research) ten opzichte van vorige maand en zes ten opzichte van september. Daarmee is ze nog steeds de grootste partij, maar daalt ze van 32 zetels in september naar 26 zetels nu. Ook CDA en CU verliezen beide één zetel ten opzichte van vorige maand, waarmee de coalitie nu virtueel 59 zetels in de Tweede Kamer zou bemachtigen (tegen 65 vorige maand).

Van invloed op het zetelverlies is onder meer het gegeven dat zeven op tien Nederlanders de regeringspartijen, en dan met name de VVD, verantwoordelijk houden voor de impasse rond de stikstof. Vooral de huidige en vorige regeringspartijen worden verantwoordelijk gehouden. Oppositiepartijen worden in 17 à 20 procent van de gevallen verantwoordelijk gehouden voor de miserie rond de stikstofaanpak.

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat bijna alle kiezersgroepen de VVD het vaakst noemen als verantwoordelijke partij. Een derde van de VVD-achterban stelt haar verantwoordelijk, net als twee derde van de huidige D66- en CU-kiezers. Kiezers van zowel de coalitie- als de oppositiepartijen zijn wat dat betreft eensgezind: de VVD is (mede)verantwoordelijk voor de huidige impasse.

Er is aanzienlijk draagvlak voor het alsnog uitvoeren van stilgelegde bouwprojecten, ook als de stikstofuitstoot niet voldoende is teruggebracht (63%). Onder de rechtse achterban is er grote tevredenheid met de steun van politieke partijen voor de (land)bouwsector, terwijl de linkse achterban zich daar meer van distantieert. De staking in het onderwijs wordt door een groot deel van het electoraat gesteund, maar met name kiezers van coalitiepartijen zijn daar minder blij mee.

Nederlandse pensioendeelnemers staan negatief tegenover beleggen in bedrijven (in de vee-industrie) die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens. Ruim acht op de tien deelnemers (83%) vinden dat hun pensioenfonds hier ‘liever niet’ of ‘absoluut niet’ in moet beleggen.

Verder is het draagvlak voor het inleveren van pensioen als beleggen niet langer ten koste gaat van dierenwelzijn relatief groot. Ruim de helft van de deelnemers (54%) is ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ bereid om 10 euro per maand aan pensioen in te leveren, als dat ten goede komt aan het dierenwelzijn. Bij het vermijden van beleggingen in de tabaksindustrie en de winning van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool, is een kleiner deel bereid pensioen in te leveren.

Dit blijkt uit landelijk, representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van World Animal Protection Nederlandonder 1.619 pensioendeelnemers (werkenden en gepensioneerden).

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *