Vooral Lenferink schuldig aan debacle rond 100 containerwoningen

 

Het complex containerwoningen nabij de Voorschoterwgeg. Foto Unity.nu

Hoewel de beschuldigende vinger vooral richting SP-wethouder Roos van Gelderen wijst bij de ernstige budgetoverschrijding bij de ‘bouw’ van 100 containerwoningen aan de Voorschoterweg, is volgens mij in hoofdzaak burgemeester Lenferink verantwoordelijk voor dit uit de klauwen gegroeide hoofdpijndossier.

Onvoldoende (toe)zicht, misschien zelfs onvoldoende kennis, kunde en kwaliteit, maar zeker ook grove nonchalance, zowel van ambtenaren als, vooral, van bestuurders. Op dit kwetsbare project had – juiste vanwege het ‘experimentele’ maatschappelijke belang ervan – zeer strakke regie moeten worden gevoerd. Dat is echt gewoon nagelaten door vooral door de burgemeester zelf.

In het Leidsch Dagblad verklaart Lenferink dat hij zo’n gebrek aan financieel inzicht op het stadhuis niet eerder heeft meegemaakt. Hij heeft het dan over zijn ‘gebrekkige’ ambtenaren. Maar tegelijk diskwalificeert hij met name de toezichthouders, de echte verantwoordelijken, en dat zijn burgemeester en wethouders.

Journalist Aad Rietveld wijst Lenferink er in het LD van zaterdag j.l. heel fijntjes op dat het qua budgetoverschrijdingen ten tijde van zijn burgemeesterschap al vaker is mis gegaan: bij de Stadsgehoorzaal, het Scheltema-complex, het Stadhuis en Stadsbouwhuis. Met andere woorden: burgemeester, u was reeds (minimaal) een ‘dubbel’ gewaarschuwd man!

Niet dat dat allemaal per se alleen de schuld is van de burgemeester, maar hij kan zich er als opperhoofd van onze stad niet met een jantje-van-Leiden afmaken door op te merken dat hij niet eerder zoveel financiële onbekwaamheid heeft gezien in zijn organisatie. Juist hij had, de geschiedenis, het verleden kennende, extra alert moeten zijn dat het met dit kwetsbare project niet fout zou gaan.

Dat heeft hij dus niet gedaan en dat mag hem serieus worden aangerekend. Wethouder Van Gelderen neemt openlijk – ten onrechte dus – de exclusieve politieke verantwoordelijkheid voor dit debacle. Ze wil ook zeker opstappen, maar is zo arrogant dat ze vindt dat ze vanwege de korte tijdspanne die dit college nog rest (een paar weken nog voordat het nieuwe aantreedt) het einde van de rit te kunnen afwachten. Hoe raar is dat trouwens?

Politieke partijen buitelen welhaast over elkaar heen om iets te zeggen over dit bijzondere standpunt van de wethouder, maar niemand rept met en woord over de lakse rol van vooral burgemeester Lenferink die de bouw van de containerwoningen tot een echt hoofdpijndossier heeft laten groeien.

Lenferink heeft er ook aan meegewerkt dat het bekend worden van dit geblunder over de gemeenteraadsverkiezingen heen is getild. Het was wel bekend, maar is geheim gehouden omdat men nog niet wist hoe een en ander precies was veroorzaakt. Daarmee diskwalificeert de burgemeester zich opnieuw! Het feit is belangrijker dan de oorzaak. Een krachtig en democratisch bestuurder zou onmiddellijk hebben gemeld dat er ernstige budgetoverschrijding waren, speelt meteen open kaart!

Overigens, wat een fantastisch project aan wat nu het Nico van der Horstpark heet, de plek van de 100 containerwoningen nabij de Voorschoterweg. Het complex bestaat uit: 76 studio’s van 23 m2 en 24 3-kamerwoningen van 45m2. Dezer dagen betrekken de eerste bewoners hun nieuwe woning.

De woningen zijn bestemd voor o.a. mensen met een vluchtelingenachtergrond. Rondom het gebouw ligt gemeenschappelijk groen en een groot tuinhuis. De bewoners bepalen straks samen wat ze met deze ruimte willen doen.

De kosten van dit bouwproject voor de gemeente werden aanvankelijk geraamd op 2,2 miljoen euro. Nu blijkt de gemeente dus bijna het dubbele te moeten betalen.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *