Stem weer eens op een linkse partij; het is beter en gezonder voor de medemens!

Met het ouder worden merk ik dat ik linkser word. En ik denk dat de oorzaak daarvan merendeels  ligt bij het huidige kabinet onder leiding van Rutte. Vooral zijn (VVD) persoonlijke pleidooi (wat een vasthoudendheid!) om de dividendbelasting af te schaffen –  jaarlijks zou ‘ons’ dat twee miljard euro gaan kosten -, is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten.

Maar waar ik veel bozer over ben is dat toen duidelijk werd dat Unilever zijn hoofdkantoor – ondanks kennelijke beloften daartoe – NIET naar Nederland verplaatste, Rutte meteen zijn plannen (die door dik en dun werden gesteund door de sterk ver-rechtse kabinetspartijen D66 en CDA) introk. Het wekte op mij de indruk dat het hier een zware persoonlijke teleurstelling betrof. Ik vond het opportunisme ten top.

En boos ben ik ook over de in- en intrieste houding en gedrag van het kabinet over Groningen en de gaswinning (miljardenschade door aardbevingen); over het willens en wetens laten voortbestaan door de overheid van het gebruik van kankerverwekkende verf in het leger (waar onze regering met voorbedachten rade mensen ziek laten worden, soms de dood tot gevolg hebbende); over de lakse houding ten aanzien van het milieu als gevolg waarvan eveneens mensen (in zware industriegebieden, langs grote autowegen) dodelijk ziek worden. En over het feit dat dit kabinet ons blij maakt met een dooie mus: belastingverlaging, terwijl de kosten van het levensonderhoud voor de meeste mensen (nee, niet voor de – VVD – grootverdieners, want hun belastingvoordeel is echt substantieel) het leven duurder maken.

Werk/arbeid is verschrikkelijk belangrijk voor ons allemaal; het bepaalt in hoge mate de welstand van ons land en van ons individueel, misschien een stuk levensplezier. Dat moet voor en regering prioriteit nummer één zijn. Maar onder dit kabinet slaat de weegschaal door naar het bedrijfsleven. Werk natuurlijk, maar als we straks niet meer naar ons werk KUNNEN omdat we letterlijk niet meer kunnen adem halen, hebben we er niet veel aan! Het is natuurlijk nog niet zo rampzalig, maar we dreigen achter te lopen. En inhaalacties kosten altijd meer geld. En met dit kabinet zullen de kosten voor ons torenhoog worden.

Er moet een regering komen die het evenwicht in de begroting terugbreng, de proporties in het oog houdt: minder geld/subsidies naar bedrijfsleven, hogere belastingen voor de vervuilende industrie en de grootverdieners (we hebben in ons land verschrikkelijk veel multimiljonairs); meer geld voor gezond leven. En dat zijn dus voor mij de linksere partijen. Ik ga PvdA stemmen, gewoon omdat het nodig is, maar ook andere partijen (Groen Links en SP) zijn prima, maar voor mij weer net te dogmatisch.

Veel (vooral rechtse) mensen roepen dat milieumaatregelen in Nederland op mondiale schaal verwaarloosbaar zijn, dus zonde van het geld. Voor mij gaat het ook om het kweken van mentaliteit, door een ‘beter’ gedrag te ontwikkelen dat tot op het hoogste bestuurlijke niveau wordt gestimuleerd. En op kleine schaal helpen maatregelen wel degelijk. Op Leidse schaal kunnen we bijvoorbeeld wat doen tegen luchtvervuiling rond de Willem de Zwijgerlaan en de Hooigracht.

Ik heb nooit VVD gestemd, wel een paar keer D66 toen die partij mijns inziens wat ‘socialer’ was. Dat stemmen op de VVD door mensen die minder dan 5000 euro verdienen, heb ik trouwens nooit begrepen. Ik ken iemand die deze partij heeft gestemd omdat de VVD voorstander is van ‘hard’ (130 km of meer) op onze snelwegen, terwijl hij in een barrel van 500 euro rijdt dat nauwelijks verantwoord 100 km kan rijden.

Stem weer eens links; het is beter voor de medemens!

Enne: ik blijf nooit lang boos trouwens (daarvoor is het leven veel te leuk), maar gebeurtenissen zijn voor mij wel reden om de/mijn koers te verleggen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *