Steeds minder ziektekostenverzekeraars betalen op basis van restitutie (vrije keuze)

De meeste mensen zijn wat ziektekosten betreft verzekerd op basis van naturapolissen. In de praktijk betekent dat vaak dat de verzekeraar bepaalt in welk ziekenhuis een ingreep plaatsheeft of welk tarief zij betalen voor fysiotherapie waarvoor zij contracten sluiten met deze beroepsgroep. In de praktijk leidt dat er soms toe dat wie NIET naar de contractpartner van de verzekeraar gaat of wil, moet bijbetalen voor behandeling elders.

Wie dat gezeur allemaal niet wil hebben, neemt een restitutieverzekering (vrije keus van ziekenhuis en therapeut, onafhankelijk van plaats, prijzen en tarieven). Zo’n verzekering is meestal circa een tientje per maand duurder.

Sinds de laatste jaren is er een toenemend aantal ziektekostenverzekaars dat ondanks het feit dat u een restitutiepolis heeft de tarieven van onder anderen fysiotherapeuten aan banden legt en alleen nog een ‘marktconform tarief’ betaalt. Ja, altijd lager dan de kosten van de fysiotherapie. Ook dan krijgt de restitutieverzekerde een ‘aanvullende’ rekening; moet dus bijbetalen.

De financiële terreur van ziektekostenverzekaars neemt inmiddels zulke vormen aan dat de gezondheidszorg wordt ondergraven. U krijgt bijvoorbeeld alleen nog de goedkoopste medicijnen. En geen keuze meer, ook als u zich bijvoorbeeld al tien jaar goed voelt bij een gebruik van dat oude en vaak duurdere medicijn; de verzekeraar weigert gewoon betaling. U moet dan zelf (bij)betalen of het kopen in het buitenland. En sommige beroepsgroepen (fysiotherapeuten) worden zodanig onder druk ezet dat zij onder hun kostprijs moeten werken.

En die bemoeienis met de (prijs van) medicijnen leidt er toe dat de geneesmiddelenindustrie nu eerst levert aan landen waar zij wel (meer) verdienen op hun producten, en pas als ‘laatste’ aan Nederland. Dat leidt tot een tekort aan medicijnen. En iedereen is weer verrast door dit overbekende en logische marktprincipe. De politiek schreeuwt moord en brand, maar ingrijpen ho maar.

De gezondheidszorg is voor veel mensen vanwege het eigen risico (385 euro per jaar) al moeilijk betaalbaar, maar de ziektekostenverzekaars zullen ons de komende jaren alleen maar met hogere kosten (bijbetalingen) opzadelen. Een verdere maatschappelijke tweedeling in Nederland dreigt.

U kunt op de valreep naar het nieuwe jaar nog van verzekering veranderen. Informeer, als u bijvoorbeeld fysiotherapie krijgt, welke tarief zij vergoeden aan uw therapeut, zodat u weet of u al dan niet moet bijbetalen. Ik ga naar de OHRA die alleen maar een restitutieverzekaar is (voor zolang als dat duurt).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *