Stadspas verdwijnt; gerichtere hulp door wijkteams aan minder Leidenaars leidt tot bezuiniging van 1,5 miljoen!

In zijn oneindige wijsheid heeft de Leidse gemeenteraad besloten dat de Leidse Stadspas wordt opgeheven. Er komt een nieuw systeem waarbij de armoedebestrijding in handen komt van de wijkteams en jeugd- en gezinsteams, want die kunnen veel beter de nood toetsen.

Thans maken circa 7000 armere Leidenaars – aldus het Leidsch Dagblad – op de een of andere manier gebruik van een extra stuntje in de rug. In het nieuwe systeem wordt dat zeker teruggebracht tot enkele duizenden, hetgeen een bezuiniging oplevert van – aldus een voorlopige raming – van anderhalf miljoen euro op jaarbasis.

De Stadspas (o.m. korting op abonnementen, musea, aankoop artikelen als bv. fietsen) werkt – net als in vele andere steden – niet (althans onvoldoende), vindt de meerderheid in de gemeenteraad. Me dunkt zeg: als 7000 stadsgenoten er gebruik van maken, vind ik dat nog niet zo’n slecht resultaat! In feite zegt de politiek dat er kennelijk teveel mensen onterecht een toelage krijgen, en dat juist de mensen die het écht nodig hebben te weinig of niet krijgen.

En dan is er nog een argumenten dat soms ambtenaren in gewetensnood komen, dus kennelijk zich emotioneel laten overtuigen dat de aanvrager wel een steuntje nodig hebben, terwijl ze daar formeel geen recht op hebben. Wat een prachtige kwaliteit is dat! En dan roept de PvdA ((sic!)dat zij er mede van af wil omdat het hulp aan armeren een vorm van inkomstenpolitiek is!Alsof ik de VVD hoor oreren

En de Stadspas stigmatiseert; mensen willen – aldus de politiek in het LD– niet het stempel krijgen dat ze van de ‘bedeling’ leven. Dat zijn nou typisch van die rechts, brallerige uitspraken die niet goed zijn onderzocht, en altijd worden gedaan door politici die er geen ervaring mee hebben; die genoeg te eten hebben; die er een boekje over hebben gelezen. De mensen die ik ken en die in financieel slechte omstandigheden verkeren hoor ik daar nooit over; die zijn blij dat hun kinderen naar het ‘dure’ zwembad kunnen.

Het gaat volgens mij bij hulp altijd om de uiterlijke vorm, over hoe je het organiseert. Ja, ik denk dat mensen niet graag met een speciaal soort ‘armoede-abonnement’ (een herkenbare kaart of pas) langs de middenstand trekt of zwembad of bibliotheek bezoekt. Dat moet je dus ander regelen. Daar zijn vaste slimmere administratiemethoden voor.

Anderhalf miljoen euro kan er worden bezuinigd, schatten ze. En ze geloven het nog ook. Het gaat hier om Leidenaars die er dit jaar heel beperkt op vooruit zijn gegaan, misschien netto enkele tientjes in de maand (iets hogere uitkering, lagere belastingen).

Daar staat tegenover een duurdere ziektekostenverzekering, duurder gas, hogere btw en, last but not least – hogere lokale belastingen die ons gemeentebestuur ons in rekening gaat brengen om een ambitieus – maar in aanleg wel redelijk mooi – programma uit te voeren. Ik schat dat onze armere Leidenaars er twintig tot dertig euro om achteruit gaan dit jaar. En die anderhalf miljoen bezuiniging? Ik geloof er niks van. Bovendien een wassen neus op de jaarlijkse stadsbegroting van bijna 500 miljoen euro.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *