Regering gebruikt burgers voor biologisch experiment

Hoewel wetenschappers al tijden waarschuwen dat het gebruik van glyfosaat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, vindt onze regering dat daarvoor onvoldoende wetenschappelijk bewijs is. Wat een treurnis is dat. Je zou van ‘verstandige’ (sic) bestuurders mogen verwachten dat het reeële vermoeden van schadelijkheid alleen, met mogelijk de dood tot gevolg hebbende, voldoende reden is het onmiddellijk te verbieden.

De meerderheid van de Tweede Kamer besloot onlangs dat ons land in het Europese parlement tegen het gebruik van het gif moest stemmen, maar de regering besloot dat niet te doen. Onder meer regeringspartijen VVD en CDA stemden tegen. Precies die partijen die nog steeds niet willen weten dat natuur en milieu er zeer beroerd voor staan, en die nog steeds economie laten prevaleren en die om die reden nu ook mensenlevens voor lief nemen. De regering gaf demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) opdracht zijn stem te onthouden; niet voor en niet tegen voortzetting van het gebruik van glyfosaat. Waarmee het gebruik van het landbouwgif weer voor 10 jaar mogelijk is.

Al vele jaren wordt door wetenschappers het gebruik van glyfosaat gelinkt aan ernstig gezondheidsrisico’s als kanker en Parkinson. Bovendien heeft de Rijksoverheid het gebruik ervan door consumenten al jaren geleden verboden. Zij mogen geen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Ook middelen die in het buitenland zijn gekocht, mogen in Nederland niet worden gebruikt. Glyfosaat mag alleen op openbare terreinen door professionals worden gebruikt. Buiten de landbouw, bijvoorbeeld op openbare terreinen en parken, mag – enkele uitzonderingen (natuurlijk!)daar gelaten – geen glyfosaat worden gebruikt. Overigens is het middel via internet heel gemakkelijk te bestellen.Milieu-organisaties noemen dit bestrijdingsmiddel een ‘verwoestend gif voor mens, dier en milieu’

In een land als het onze zou je toch van een regering mogen verwachten dat juist de vermoede schadelijkheid van een middel als glyfosaat voor de volksgezondheid reden is dat het wordt verboden. Dat is de gewone gang van zaken met bijvoorbeeld ook medicijnen: eerst bewijzen dat niemand er schade van ondervindt. Helaas is in Nederland de VVD al lange tijd en de macht, en die neemt het niet zo nauw met de volksgezondheid. Hoe kun je het voor je geweten verantwoorden als over een paar jaar wel het evidente wetenschappelijk bewijs van glyfosaat als doodsoorzaak op tafel komt? Verbergt de VVD, en het CDA, zich dan achter het argument dat daarop moest worden gewacht, ondanks de sterke signalen over schadelijkheid van gezaghebbende wetenschappers nu?

En Piet Adema van de ChristenUnie, een partij die het zorgzaam beheer van de aarde, het leven, de mens zo hoog in het vaandel heeft staan? Hoe kun je alleen al vanuit die visie je van stemming onthouden, niet een greintje verzet bieden? Hoe kun je vanuit dat geloof zo’n biologisch experiment met burgers toestaan?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *