Premier Rutte is ontsnappingskunstenaar, arrogant en een narcist pur sang

Helaas mislukte het plannetje. De Volkskrant had bedacht door het opvragen van de content op de telefoons van collega-ministers, te kunnen controleren of Rutte wel betrouwbaar was omgesprongen met het ‘archiveren’ van ‘zijn relevante’ berichten via zijn voor grote duimen geschikte oude Nokia, zoals hij beweerde. Een geweldige mogelijkheid om zijn betrouwbaarheid weer eens te checken.

De boel werd door het kabinet – dat bij zijn aantreden zo heel nadrukkelijk een nieuwe bestuurscultuur propageerde – dicht getimmerd, solidair als het is met de arrogante en wezensvreemde leidsman (sic) van ons landje. Ik hoop dat er een beroepsmogelijkheid bestaat, en dat de Volkskrant die ook benut. Hij lijkt mij instinctmatig logisch dat die informatie misschien niet over het meest recente verleden behoeft te worden vrijgegeven, maar toch zeker wel over de periode daarvoor, over de eerste vijf jaar onder Rutte bijvoorbeeld.

Hoe kan het toch bestaan dat Rutte vasthoudt aan gebruik van zeer beperkte, ouderwetse communicatie-apparatuur terwijl om hem heen iedereen up-to-date multifunctionele en goed-betrouwbare telefoons gebruik?. Hij wist al jaren dat zijn telefoon gebrekkig was (casu quo door hem gebrekkig werd gebruikt), maar ging er mee door. Dan is er toch fundamenteel echt iets mis met je?

Vooral met je democratisch gehalte ook, en natuurlijk ook met met je mentaliteit om anderen te laten meekijken in wat je doet. Het is, zoals al eerder vastgesteld (geen notulen van vergaderingen van de ministerraad, geen nota’s over maatschappelijke problemen, etc.) zijn persoonlijke interpretatie van regels en gebruiken hoe hij ons land kan besturen, visieloos en ad hoc. Mijns inziens houdt lichtgewicht Rutte zijn blazoen voor de geschiedschrijving zo schoon mogelijk. Hij is slechts bezig met zijn eigen standbeeld. Rutte is een narcist pur sang.

En ‘we’ laten het toe. Keer op keer krijgt de VVD de meeste stemmen, verklaarbaar doordat een steeds groter aantal mensen in ons land verschrikkelijk goed geld verdient, en dat kennelijk direct associeert met het liberale gedachtengoed van de VVD, en met, in mindere mate, D66. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, vooral ook veroorzaakt doordat oude problemen (milieu, energie, rechtvaardigere belastingen/huren, het instituut belastingdienst waar al zo verschrikkelijk lang (mentaliteits-)problemen zijn, de beschamende opvang van asielzoekers, etc.) die nooit zijn opgelost/geregeld.

En in dit tijdsgewricht staat ons land nagenoeg op springen, nota bene onder leiding van een waardeloze premier, die eigenlijk niet meer weet waar hij moet beginnen. Natuurlijk doen onze boeren het al jaren niet goed, maar dat gebeurde wel onder, veel ad-hoc wetgeving waarvoor Rutte (mede-)verantwoordelijk is. Maar niet alleen boeren, wij allemaal zijn fout bezig: problemen zijn steeds voor ons uit geschoven onder Rutte’s zielloze leiding.

Ik heb steeds meer de indruk dat communicatie over veel grote problemen aan de wat kakkineuze Kaag worden overgelaten en dat Rutte, opportuun als hij is, vaak zijn snor drukt. Dat zal wederom niet de VVD, maar opnieuw D66 lelijk opbreken bij de volgende verkiezingen. Ja, Oekraïne en (Rutte’s toekomstige carrière in) ‘Europa’ worden (door hem) zo uitvergroot, dat de grote nationale problemen die zich de afgelopen tien jaar door zijn toedoen en/of onder zijn verantwoordelijkheid zijn ontstaan daarbij in de schaduw komen te staan.

En linkse partijen: bundel jullie belangen en principes zo snel mogelijk. Het is hoog tijd voor een substantieel sociaal blok als tegenwicht voor de rechtse VVD/D66. En stop de versplintering met een kiesdrempel. Apropos, geweldig en volstrekt logisch dat Leefbaar Rotterdam en Denk in Rotterdam mede een college vormen. Hun achterban, verschilt slechts van huidskleur maar heeft grosso modo precies dezelfde sociale problemen.

Ach Rutte? Wat heb je er een rommeltje van gemaakt. Een man met een selectief geheugen; een man die de feiten manipuleert (zijn persoonlijke strijd voor afschaffing van de dividendbelasting om Unilever over te halen; zijn reactie bijvoorbeeld ook op de kritiek in de Kamer op zijn telefoongedrag); een man die geen voeling heeft met de samenleving (totaal gebrek aan empathie); een eenzame, ijdele clown, een topacteur dat wel. Kent u nog zo’n flapdrol in Europa? O ja, ik vergeet helemaal zijn evenknie Johnson van Groot-Brittannië!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *