Onderzoek I&O Research: Mening over Zwarte Piet is aan het verschuiven

Ook dit jaar (2018) was de discussie over uiterlijk en kleur van Zwarte Piet weer heftig. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (68%) vindt het niet terecht dat deze discussie gevoerd wordt, 30 procent vindt de discussie wel terecht.

Ten opzichte van 2016 is dit een duidelijke verschuiving: toen vond 80 procent de maatschappelijke discussie onterecht en 19 procent terecht. Hoger opgeleiden zijn bijna geheel verantwoordelijk voor deze verandering: van hen vindt nu 50 procent terecht dat hier discussie over is, terwijl dat in 2016 nog 36 procent was.

In 2016 wilde 65 procent van de Nederlanders dat Zwarte Piet zwart zou blijven, nu wil nog 50 procent dat. Men is in 2018 vaker voor andere verschijningsvormen van Zwarte Piet dan in 2016: waar 32 procent in 2016 voor een mix of andere vorm van Zwarte Piet was, is dat nu 44 procent. Bijna niemand (1%) vindt dat Zwarte Piet helemaal moet worden afgeschaft.

Onder jongere Nederlanders heeft zich in twee jaar de grootste verandering voorgedaan. Waar in 2016 nog 64 procent van de 18 tot 34-jarigen een zwarte Zwarte Piet wilde behouden, is dat nu 38 procent. Onder 65-plussers heeft bijna geen verandering plaatsgevonden.

In de Randstad is men vaker vóór een veranderende Zwarte Piet dan in de rest van Nederland. In de drie grote steden wil ‘slechts’ 34 procent dat Zwarte Piet zwart blijft. In de zuidelijke en noordelijke provincies houdt men daar het meest aan vast, in het oosten en de rest van het westen (zonder de drie grote steden) het minst. ‘Blokkeerfriezen’ is een begrip geworden in relatie tot de Zwarte Piet-discussie, maar in Friesland wijkt men niet af van het gemiddelde.

(Bron I&O Research)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *