Liegende Nederlanders over hun verblijfplaats om belasting te ontduiken keihard aanpakken

Ik hoorde dezer dagen weer veel mensen spreken van aantasting van de privacy. Dat is inmiddels een soort toverwoord’ geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het ging over een besluit van de rechter afgelopen week dat het gebruik van de Museumjaarkaart door een man (die om belastingtechnische reden beweert dat hij in het buitenland woont) als bewijsmateriaal kan gelden van zijn verblijf in Nederland.

Ik vind al die zogenaamde fatsoenlijke burgers die om belastingredenen in bijvoorbeeld België zijn gaan wonen rechtuit flapdrollen. Zij hebben meestal hun zakken gevuld in Nederland of hebben banen hier met topsalarissen en willen zoveel mogelijk overhouden. Het zijn vaak ook mensen die een groot aantal jaren hebben genoten/geprofiteerd van voorzieningen (studie, cultuur, etc.) die mede met gemeenschapsgeld zijn betaald.

Binnen de EU kunnen wij ons in beginsel vestigen waar wij willen. En elk land heeft zijn eigen belastingregime. Het gaat mij om vooral de solidariteit, en misschien wel de integriteit van die medelanders die vluchten voor ‘onze’ belasting.

Tegelijkertijd moet ik toegeven dat onze overheid bepaald ook onzuiver is als het gaat om het bevoordelen van internationale bedrijven die zich hier vestigen. ,,Da’s goed voor onze werkgelegenheid”, roept Rutte dan. Maar hoe verhoudt zich dat tot de solidariteit binnen Europa?

Ik vind het sowieso vreemd dat al die poppetjes niet in staat zijn één lijn te trekken op belastinggebied, en ik concludeer dat ze dat dus niét willen en dat bepaalde individuele, landelijke belangen groter zijn dan een eerlijke regel. Dat gebeurt volgens mij alleen als de financiële elite er aan verdient. Het Europees parlement is nou ook niet z’n geweldig voorbeeld van eerlijkheid, zolang ze duizenden euro’s als onkostenvergoeding en persoonlijke assistentie krijgen zonder daarvoor verantwoording (geen bonnetjes) af te leggen.

‘Het is een slecht land waar geen belasting wordt betaald’, zei mijn vader zaliger. Natuurlijk, de belastingdruk in ons land is hoog, maar daardoor is Nederland in het algemeen gesproken een mooi en goed georganiseerd land. Misschien hebben we met z’n ruim 17 miljoenen wat te weinig lucht en ruimte, maar het gaat ons nog goed af toch?

En belastingverlaging? Laat u niet in de luren leggen door de zottenpraat van Rutte. Hij geeft met ene hand en hij haalt met de andere. Bijna iedereen gaat er wat belasting betreft in 2019 op vooruit, zo heeft hij beloofd. Let vooral op dat woordje ‘bijna’. Aan de andere kant stort de overheid volgend jaar minder in het Gemeenfonds, de belangrijkste inkomstenbron van steden en dorpen. Die zullen dan mogelijk weer de lokale lasten moeten verhogen of de kosten van vergunningen.

Al die partijen die belastingverlaging beloven, liegen dat ze barsten. De inkomsten en uitgaven van ons land laten meestal maar marginale ruimte om echt nieuwe dingen te doen. Een paar procent speelruimte op z’n hoogst. Daarmee kunnen we, inhakend op de actualiteit, dus wel 100 miljoen euro in een keer vrijmaken voor aanpak van zware criminaliteit, maar geen miljarden voor ons milieu (ook al omdat de VVD geen hardloper is op dat gebied). Daarvoor moeten we in de regel sparen (of lenen).

Het helpt in ieder geval als we oplichtende Nederlanders die liegen dat ze in het buitenland wonen via controle op het gebruik van de Museumjaarkaart kunnen pakken. Wat dat betreft vind ik al methodes geoorloofd, bij wijze van spreken ook de aankoop van toiletpapier bij de supermarkt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *