Leidse raad slikt kritiekloos sloop van 58 huurhuizen Doelengracht

Het lag in de lijn van de verwachting: de Leidse gemeenteraad kiest in meerderheid, volgzaam als hij is aan zijn wethouders, kritiekloos de kant van de universiteit die 58 huurhuizen wil slopen aan de Doelgracht om er nieuwbouw te plegen voor 5500 (Humanities Campus) studenten.

Zelfs voor de vorm werd ook niet maar het geringste respect getoond voor (de belangen van) de huurders. Als het in Leiden om de ‘alma mater’ gaat is haar belang altijd het grootst, zo kun je concluderen. Dat u dat maar goed uw oren knoopt.

Het is wrang dat een democratisch instituut – door ons gekozen – als de Leidse gemeenteraad zijn eigen principes eenvoudig verkwanselt. Nog niet zo heel lang geleden sprak de raad met de lokale woningbouwverenigingen af dat sloop van sociale huurwoningen alleen is toegestaan indien 70 procent van de bewoners daar voor is. De gemeenteraad ziet deze spelregel nu ineens niet als ontbindende voorwaarde.

Van de vier partijen in het college is alleen de SP mordicus tegen de sloop, een van de weinige partijen die in Leiden waar een principe geldt en telt. Dat kan niet worden gezegd van D66, PvdA en VVD. En nu maar afwachten welke spannende procedures er komen. Wordt vervolgd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *