Nederlandse overheid liet willens en wetens criminele asielzoekers toe

Ik heb mij altijd verzet tegen de vaak geopperde gedachte dat wij in ons land criminele asielzoekers toelieten. Althans, ik accepteerde dat – net als in ons eigen kleine landje – dat een paar procent van de mensheid zich onttrekt aan fatsoen en de wettelijke spelregels en de mores in het algemeen. Nu blijkt – aldus een artikel van donderdag 6 juni in NRC – dat de IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst – willens en wetens veroordeelde criminelen tot ons land heeft toegelaten.

Lees meer

Nederland presteert op gebied duurzame energie slechtste in Europa

Op het gebied van biologische landbouw, duurzaamheid en milieu (uitstoot broeikassen) behoort Nederland tot de slechts presterende landen in Europa, dik onder het gemiddelde binnen de Europese gemeenschap. Op Luxemburg na presteerde ons land op het gebied van duurzame energie (bv. zonnepanelen en windenergie) het slechtste in Europa.

Lees meer

Aanlokkelijke prijzen onder naam bekende bedrijven is phishing naar bankgegevens

Ik mag wel zeggen dat het dit eerste kwartaal prijzen regende: twee dure telefoons en tweeprijzige i-pads. Zalando, Lidl, Bol.com en nog een paar grote jongens wilden mij belonen (met uitzondering van Bol.com nog nooit iets bij ze gekocht). Ik hoefde slechts een bijdrage in de verzendkosten te betalen van 1,50 euro en dan zou de prijs van meer dan 1000 euro naar mij worden opgestuurd.

Lees meer

Uitslag van deze Statenverkiezing is een knalgele kaart voor het kabinet!

Het volk heeft gesproken en het volk heeft altijd gelijk. VVD, CDA en D66 hebben een geweldige draai om hun oren gekregen. Met holle frasen hadden ze weer geprobeerd stemmen te winnen; het beleid te vergoelijken. We zijn er dit keer niet ingestonken. Deze tegenbeweging, met klinkende overwinning voor Forum voor Democratie, is een referendum geworden, een gele kaart voor het reilen en zeilen van onze regering: het volk mort en is ontevreden.

Lees meer

Stem weer eens op een linkse partij; het is beter en gezonder voor de medemens!

Met het ouder worden merk ik dat ik linkser word. En ik denk dat de oorzaak daarvan merendeels  ligt bij het huidige kabinet onder leiding van Rutte. Vooral zijn (VVD) persoonlijke pleidooi (wat een vasthoudendheid!) om de dividendbelasting af te schaffen –  jaarlijks zou ‘ons’ dat twee miljard euro gaan kosten -, is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten.

Lees meer

Verplichte sloop appartementen kust van Benidorm kost gemeenschap 168 miljoen

Veel kustplaatsen in Spanje werden decennia lang geteisterd door criminele bouwers en onbetrouwbare bestuurders die hun zakken vulden met steekpenningen voor het afgeven van illegale vergunningen voor soms mega-bouwwerken (vooral hotels en appartementen). Met die wild-west cultuur zijn miljarden euro’s ‘verdiend’.

Lees meer

Steeds minder ziektekostenverzekeraars betalen op basis van restitutie (vrije keuze)

De meeste mensen zijn wat ziektekosten betreft verzekerd op basis van naturapolissen. In de praktijk betekent dat vaak dat de verzekeraar bepaalt in welk ziekenhuis een ingreep plaatsheeft of welk tarief zij betalen voor fysiotherapie waarvoor zij contracten sluiten met deze beroepsgroep. In de praktijk leidt dat er soms toe dat wie NIET naar de contractpartner van de verzekeraar gaat of wil, moet bijbetalen voor behandeling elders.

Lees meer

Gelooft u nou werkelijk dat lagere belasting duur 2019 zal goed maken?

Nou, dat moet wel een geweldige belastingverlaging worden die ons in 2019 wacht. De grootste sinds jaren. Het leven wordt in 2019 zoveel duurder dat we er allemaal zeker zo’n 60 euro netto bij moeten krijgen. En dat dekt dan alleen nog de hogere kosten. Er op vooruit gaan volgend jaar? Gelooft u het? Ik niet.

Lees meer

Europa redt Griekenland (sic); armen krijgen te weinig (gezond) voedsel

De Nederlandse regering – Rutte (u weet nog wel: ‘er gaat geen euro meer naar Griekenland’) en Dijsselbloem voorop – is er mede verantwoordelijk voor dat honderdduizenden Griekse mensen de afgelopen jaren te weinig en te slecht voedsel hebben gekregen. In strijd met de eigen basisregels heeft de EU fundamentele rechten geschonden als gevolg waarvan nu nog dagelijks vele Grieken honger lijden.

Lees meer

Liegende Nederlanders over hun verblijfplaats om belasting te ontduiken keihard aanpakken

Ik hoorde dezer dagen weer veel mensen spreken van aantasting van de privacy. Dat is inmiddels een soort toverwoord’ geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het ging over een besluit van de rechter afgelopen week dat het gebruik van de Museumjaarkaart door een man (die om belastingtechnische reden beweert dat hij in het buitenland woont) als bewijsmateriaal kan gelden van zijn verblijf in Nederland.

Lees meer