Stem weer eens op een linkse partij; het is beter en gezonder voor de medemens!

Met het ouder worden merk ik dat ik linkser word. En ik denk dat de oorzaak daarvan merendeels  ligt bij het huidige kabinet onder leiding van Rutte. Vooral zijn (VVD) persoonlijke pleidooi (wat een vasthoudendheid!) om de dividendbelasting af te schaffen –  jaarlijks zou ‘ons’ dat twee miljard euro gaan kosten -, is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten.

Lees meer

Verplichte sloop appartementen kust van Benidorm kost gemeenschap 168 miljoen

Veel kustplaatsen in Spanje werden decennia lang geteisterd door criminele bouwers en onbetrouwbare bestuurders die hun zakken vulden met steekpenningen voor het afgeven van illegale vergunningen voor soms mega-bouwwerken (vooral hotels en appartementen). Met die wild-west cultuur zijn miljarden euro’s ‘verdiend’.

Lees meer

Steeds minder ziektekostenverzekeraars betalen op basis van restitutie (vrije keuze)

De meeste mensen zijn wat ziektekosten betreft verzekerd op basis van naturapolissen. In de praktijk betekent dat vaak dat de verzekeraar bepaalt in welk ziekenhuis een ingreep plaatsheeft of welk tarief zij betalen voor fysiotherapie waarvoor zij contracten sluiten met deze beroepsgroep. In de praktijk leidt dat er soms toe dat wie NIET naar de contractpartner van de verzekeraar gaat of wil, moet bijbetalen voor behandeling elders.

Lees meer

Gelooft u nou werkelijk dat lagere belasting duur 2019 zal goed maken?

Nou, dat moet wel een geweldige belastingverlaging worden die ons in 2019 wacht. De grootste sinds jaren. Het leven wordt in 2019 zoveel duurder dat we er allemaal zeker zo’n 60 euro netto bij moeten krijgen. En dat dekt dan alleen nog de hogere kosten. Er op vooruit gaan volgend jaar? Gelooft u het? Ik niet.

Lees meer

Europa redt Griekenland (sic); armen krijgen te weinig (gezond) voedsel

De Nederlandse regering – Rutte (u weet nog wel: ‘er gaat geen euro meer naar Griekenland’) en Dijsselbloem voorop – is er mede verantwoordelijk voor dat honderdduizenden Griekse mensen de afgelopen jaren te weinig en te slecht voedsel hebben gekregen. In strijd met de eigen basisregels heeft de EU fundamentele rechten geschonden als gevolg waarvan nu nog dagelijks vele Grieken honger lijden.

Lees meer

Liegende Nederlanders over hun verblijfplaats om belasting te ontduiken keihard aanpakken

Ik hoorde dezer dagen weer veel mensen spreken van aantasting van de privacy. Dat is inmiddels een soort toverwoord’ geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het ging over een besluit van de rechter afgelopen week dat het gebruik van de Museumjaarkaart door een man (die om belastingtechnische reden beweert dat hij in het buitenland woont) als bewijsmateriaal kan gelden van zijn verblijf in Nederland.

Lees meer

Bezoek aan Tweede Kamer is meestal een verschrikkelijk saaie activiteit

Ook zo opgewonden geraakt (maar niet heus) dat de Tweede Kamer nu geld (jaarlijks 4,8 miljoen euro) vrij maakt om scholierenbezoek aan ons parlement mogelijk te maken. Waarschijnlijk niet. Meestal is een bezoek aan de Tweede Kamer dodelijk saai. De keren dat ik er was – voor mijn werk als journalist – vroeg ik mij steeds af: waar zijn al die kamerleden; waar zijn de ministers en staatssecretarissen; wordt ons land wel bestuurd?

Lees meer

Nagekomen reacties op mijn boekje ‘Mijn herontdekking van pater Piet Lommerse’

Naar aanleiding van de publicatie van mijn boekje ‘Mijn herontdekking van pater Piet Lommerse’ (april 2018) en de daaruit vloeiende publicaties in verschillende media, zijn er van diverse personen reacties binnen gekomen. Onderstaand de oogst. Lees meer

Helaas terreur werkt: Niemand durft cartoon te maken van Mohammed

Of we het willen of niet; ons grondwettelijk recht om in vrijheid onze mening te kunnen en mogen uiten (zonder te beledigen, te kwetsen) is opnieuw ingeperkt door hysterische en fundamentalistische moslims uit, vooral, Pakistan. We zijn inmiddels zo murw gebeukt (zeg maar gerust geterroriseerd!) dat niemand het nog in zijn hoofd zal halen zelfs maar een grove schets op papier te tekenen van de ‘grote profeet’.

Lees meer

Excuses van minister Blok zinloos; hij denkt gewoon werkelijk zo!

Ik wilde niet meteen reageren op de domme uitspraken van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Gewoon omdat ik vooral ook geïnteresseerd was in de Nederlandse – die van Rutte bijvoorbeeld – en internationale reacties.

Lees meer