Joost Klein heeft ellende aan zichzelf te danken

Hoewel heel Nederland zich zo langzamerhand achter ons ‘nationale icoon’ Joost Klein heeft geschaard, is er wel het een en ander op hem aan te merken. Hij speelt kennelijk graag de clown, hetgeen tijdens de perspresentatie tot tenenkrommend gedrag van Klein leidde. Verborgen in de Nederlandse vlag reageerde hij op geen enkele vraag ook maar een beetje normaal. Hij presenteerde zich als een echte Hollandse hork. Een beetje vreemd voor een man die zijn lied ‘Europapa’ als een zekere emotionele afsluiting ziet van een periode in zijn leven, een lied ook dat zeker in ons land leidde tot een gevoel van verbroedering, saamhorigheid. Lees meer

Hoogmade 1865 – 1871 (deel 10)

Dit is deel 10 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is vermeld in de regionale kranten (selectie): Leidsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Leidsch Dagblad. Tevens info die in meer landelijke periodieken is verschenen. Voor verdere toelichting zie deel 1 van deze serie. Lees meer

De verplichte energietransitie die voelt als overheidsterreur

Ik moet toegeven dat ik niet veel begrijp – technisch noch organisatorisch – van de energietransitie. Sinds kort verdiep ik mij in maatregelen die ik in ons oude huis (in circa 1700 gebouwd op de oude vestingsmuur; twee wevershuisjes die in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn verheeld) kan nemen om van het gas af te geraken. Ik werd door ‘Winst uit je woning’ daartoe uitgenodigd. Dat is een club die samenwerkt met onder meer de gemeente Leiden, en helpt met advies en subsidie-aanvragen. Lees meer

Mijn moeder zaliger zei al: ‘Zeg over Joden maar helemaal niets’

Ik heb geld overgemaakt naar de Stichting Palestina (via de gelijknamige website) die humanitaire doelen in de Palestijnse gebieden en vluchtelingenkampen steunt, die vooral gericht zijn op medische projecten in de Gazastrook. En die stichting heeft nog dringender geldsteun nodig sinds de Israeli’s daar op o.a. kinderen aan het prijs schieten zijn. Natuurlijk zal mijn geldsteuntje als anti-Israël, mogelijk zelfs als anti-joods worden gezien. Lees meer

Hoogmade 1860-1865 (deel 9)

Deel 9 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is verschenen in de (regionale) kranten in de periode 1860 tot en met 1865. Het gaat hier om een (leesbare) selectie. Voor precieze  toelichting omtrent de aard een achtergrond van deze berichten, zie deel 1 van deze serie op deze site. Lees meer

Regering gebruikt burgers voor biologisch experiment

Hoewel wetenschappers al tijden waarschuwen dat het gebruik van glyfosaat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, vindt onze regering dat daarvoor onvoldoende wetenschappelijk bewijs is. Wat een treurnis is dat. Je zou van ‘verstandige’ (sic) bestuurders mogen verwachten dat het reeële vermoeden van schadelijkheid alleen, met mogelijk de dood tot gevolg hebbende, voldoende reden is het onmiddellijk te verbieden. Lees meer

Hoogmade 1858 – 1860 (deel 8)

Deel 8 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is verschenen in de (regionale) kranten in de periode 1858 tot en met 1860. Het gaat hier om een (leesbare) selectie. Voor precieze  toelichting omtrent de aard een achtergrond van deze berichten, zie deel 1 van deze serie op deze site.

De Tijd 4 februari 1858

Men zal ten overstaan van den te Leiden residerende Notaris J. P. W. Schermer, op Donderdag, den 11 Februarij 1858, des voormiddags ten 10 ure, aan de Pastorie van Hoogmade, onder Woubrugge, in het openbaar verkoopen:

Lees meer

Excuses koning, maar discriminatie etnische groepen nog steeds actueel

Mijn witte opa’s zijn van circa 1880. Ik dacht daaraan naar aanleiding van Keti Koti en de excuses die de koning aanbood voor de door de elite van Nederland gepleegde terreur en uitbuiting van – vooral – Afrikaanse, Aziatische en Nederlandsch-Indische slaven in ‘onze’ overzeese gebiedsdelen. De slavernij werd in 1863 officieel afgeschaft, feitelijk in 1873. Helemaal niet ver van de tijd waarin mijn grootouders zijn geboren.

Lees meer

Hoogmade 1839 – 1857 (deel 7)

Deel 7 van de geschiedenis van Hoogmade zoals die is verschenen in de (regionale) kranten in de periode 1839 tot en met 1857. Het gaat hier om een (leesbare) selectie. Voor precieze  toelichting omtrent de aard een achtergrond van deze berichten, zie deel 1 van deze serie op deze site.

Leydse Courant 14 december 1849 

De Schuldeischers in den Boedel van den gefailleerden CORNELIS CLÉMENS BROUWER, Kuiper en Koopman onder Woubrugge, nabij Hoogmade, worden opgeroepen tot bijwoning eener eerste bijeenkomst tot Verificatie hunner Schuldvorderingen, op Donderdag den 27sten December aanstaande,  des middags ten 12 ure, ter Vergaderzaal der Arrondissements-Regtbank te Leyden. A. v.d. Vliet Pz., Curator.

Lees meer

Noodlanding in 1936 in Hoogmade

HOOGMADE. NOODLANDING. -Een militair vliegtuig maakte gisteren een noodlanding op het weiland van den heer Kors Hoogeveen te Hoogmade. Aan belangstelling heeft het den beiden piloten blijkbaar niet ontbroken. Het halve dorp werd op deze photo verzameld rond den Pastoor vereeuwigd. Bron Leidsche Courant 18 augustus 1936).