Waarom is verzet tegen roken zo’n nationale ziekte geworden?

Natuurlijk, hartstikke ongezond dat roken. Maar kunnen we niet een beetje rekening houden met de miljoenen medemensen (ruim 22 procent = bijna 4 miljoen Nederlanders) die wel roken en die er maar niet van af kunnen komen. Wetenschappelijk is vastgesteld dat tabak een zeer verslavende werking heeft en dat de tabaksindustrie willens en wetens onze rookwaar een zodanige chemische samenstelling heeft meegegeven dat veel rokers echt niet zonder dat verslavende ‘medicijn’ kunnen. Lees meer