Gemeente Leiden slordig met uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur

De gemeente Leiden heeft soms moeite met de naleving van de Wet Openbaarheid van Bestuur (kortweg Wob). Dat is de wet die regelt welke (afgeronde, meestal schriftelijke) stukken burgers mogen inzien als ze zich er bijvoorbeeld van willen vergewissen of de overheid zijn werk wel serieus neemt.

Lees meer

Nederlandse overheid liet willens en wetens criminele asielzoekers toe

Ik heb mij altijd verzet tegen de vaak geopperde gedachte dat wij in ons land criminele asielzoekers toelieten. Althans, ik accepteerde dat – net als in ons eigen kleine landje – dat een paar procent van de mensheid zich onttrekt aan fatsoen en de wettelijke spelregels en de mores in het algemeen. Nu blijkt – aldus een artikel van donderdag 6 juni in NRC – dat de IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst – willens en wetens veroordeelde criminelen tot ons land heeft toegelaten.

Lees meer