Stem weer eens op een linkse partij; het is beter en gezonder voor de medemens!

Met het ouder worden merk ik dat ik linkser word. En ik denk dat de oorzaak daarvan merendeels  ligt bij het huidige kabinet onder leiding van Rutte. Vooral zijn (VVD) persoonlijke pleidooi (wat een vasthoudendheid!) om de dividendbelasting af te schaffen –  jaarlijks zou ‘ons’ dat twee miljard euro gaan kosten -, is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten.

Lees meer

Bouwfouten en vertraging van renovatie huurwoningen Portaal in Grevenstraat

Er is nogal wat mis gegaan bij de renovatie van de eerste blok huurwoningen (1 t/m 7a) van woningbouwvereniging Portaal in de Grevenstraat (Leiden-Noord/de Camp, tussen Van der Werfstraat en Oude Vest)in Leiden. De werkzaamheden duurden veel langer dan gepland, hetgeen volgens Portaal vooral werd veroorzaakt door te laat en onvolledige aangeleverde materialen. Bovendien was in een aantal gevallen de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende en moesten die opnieuw worden uitgevoerd.

Lees meer

Verplichte sloop appartementen kust van Benidorm kost gemeenschap 168 miljoen

Veel kustplaatsen in Spanje werden decennia lang geteisterd door criminele bouwers en onbetrouwbare bestuurders die hun zakken vulden met steekpenningen voor het afgeven van illegale vergunningen voor soms mega-bouwwerken (vooral hotels en appartementen). Met die wild-west cultuur zijn miljarden euro’s ‘verdiend’.

Lees meer

Stadspas verdwijnt; gerichtere hulp door wijkteams aan minder Leidenaars leidt tot bezuiniging van 1,5 miljoen!

In zijn oneindige wijsheid heeft de Leidse gemeenteraad besloten dat de Leidse Stadspas wordt opgeheven. Er komt een nieuw systeem waarbij de armoedebestrijding in handen komt van de wijkteams en jeugd- en gezinsteams, want die kunnen veel beter de nood toetsen.

Lees meer