Onderzoek I&O Research: Mening over Zwarte Piet is aan het verschuiven

Ook dit jaar (2018) was de discussie over uiterlijk en kleur van Zwarte Piet weer heftig. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (68%) vindt het niet terecht dat deze discussie gevoerd wordt, 30 procent vindt de discussie wel terecht.

Lees meer

Mijn tante Ali van der Geest-van Tol 100 jaar oud: ,,En nu op naar de 108!”

 

Tante Ali, lachend op haar 100ste verjaardag in Albuquerque.

Mijn tante Ali van der Geest, geboren Van Tol, is dit jaar 100 jaar oud geworden, al in juli trouwens. Maar ik beschikte nog niet over foto’s van haar feestje. Die kreeg ik recent van mijn stiefneef Ton van der Plas, wiens moeder een zus is van Ali. Ton was met vrouw en zonen in juli op de verjaardag van tante Ali, in het bejaardenhuis in Albuquerque, USA. Vandaar dat ik er zo laat over bericht, ze is inmiddels 100 jaar en een half. Ze verkeert in goede gezondheid, haar geest is nog scherp. Sinds kort is ze ook betovergrootmoeder van Ollie.

Lees meer

I&O Research: Hoger opgeleiden helpen minder vaak hun medemens

Negen op de tien Nederlanders doen wel eens iets voor een ander, maar lager opgeleiden doen meer dan hoogopgeleiden. Zowel bij lichtere als zwaardere hulp doen lager opgeleiden significant meer.

Lees meer

Steeds minder ziektekostenverzekeraars betalen op basis van restitutie (vrije keuze)

De meeste mensen zijn wat ziektekosten betreft verzekerd op basis van naturapolissen. In de praktijk betekent dat vaak dat de verzekeraar bepaalt in welk ziekenhuis een ingreep plaatsheeft of welk tarief zij betalen voor fysiotherapie waarvoor zij contracten sluiten met deze beroepsgroep. In de praktijk leidt dat er soms toe dat wie NIET naar de contractpartner van de verzekeraar gaat of wil, moet bijbetalen voor behandeling elders.

Lees meer

Gelooft u nou werkelijk dat lagere belasting duur 2019 zal goed maken?

Nou, dat moet wel een geweldige belastingverlaging worden die ons in 2019 wacht. De grootste sinds jaren. Het leven wordt in 2019 zoveel duurder dat we er allemaal zeker zo’n 60 euro netto bij moeten krijgen. En dat dekt dan alleen nog de hogere kosten. Er op vooruit gaan volgend jaar? Gelooft u het? Ik niet.

Lees meer

Europa redt Griekenland (sic); armen krijgen te weinig (gezond) voedsel

De Nederlandse regering – Rutte (u weet nog wel: ‘er gaat geen euro meer naar Griekenland’) en Dijsselbloem voorop – is er mede verantwoordelijk voor dat honderdduizenden Griekse mensen de afgelopen jaren te weinig en te slecht voedsel hebben gekregen. In strijd met de eigen basisregels heeft de EU fundamentele rechten geschonden als gevolg waarvan nu nog dagelijks vele Grieken honger lijden.

Lees meer