Museum De Lakenhal over ruim een half jaar gereed voor heropening

De nieuwbouw van museum De Lakenhal, gezien vanaf de Lammermarkt.

De verbouwing en uitbreiding van museum De Lakenhal is een eind op streek. Het resultaat laat zich met name vanaf de zijde van de Lammermarkt goed zien. Vanaf de voorzijde (Oude Singel) is er bitter weinig waar te nemen van het uitgebreide museum. Je moet al op het dak van overburen (Oude Vest) gaan staan wil je iets van de nieuwbouw kunnen zien.

Lees meer

Nagekomen reacties op mijn boekje ‘Mijn herontdekking van pater Piet Lommerse’

Naar aanleiding van de publicatie van mijn boekje ‘Mijn herontdekking van pater Piet Lommerse’ (april 2018) en de daaruit vloeiende publicaties in verschillende media, zijn er van diverse personen reacties binnen gekomen. Onderstaand de oogst. Lees meer

Huisvesting studenten 2018 megaprobleem, maar Leiden legt verkamering jaar lang stil

De gemeente Leiden heeft per juli van dit jaar de afgifte van vergunningen voor verkamering stopgezet, en wel voor de duur van een jaar. Dat is niet vanwege het grote succes ervan, want met de instelling van die verplichting een paar jaren geleden heeft de gemeente zich mijns inziens grote bestuurlijke en administratieve problemen op de hals gehaald.

Lees meer

Nieuwe Sparwinkel Lange Mare open

 

Met man en macht is gewerkt aan de opening van een nieuwe vestiging van Spar aan de Lange Mare 78 in Leiden. Het is allemaal op tijd gelukt. Eind vorige week ging de zaak open voor publiek. Het is de tweede poging van exploitant Ronald de Lange om op deze plek zijn geld te verdienen.

Lees meer

Helaas terreur werkt: Niemand durft cartoon te maken van Mohammed

Of we het willen of niet; ons grondwettelijk recht om in vrijheid onze mening te kunnen en mogen uiten (zonder te beledigen, te kwetsen) is opnieuw ingeperkt door hysterische en fundamentalistische moslims uit, vooral, Pakistan. We zijn inmiddels zo murw gebeukt (zeg maar gerust geterroriseerd!) dat niemand het nog in zijn hoofd zal halen zelfs maar een grove schets op papier te tekenen van de ‘grote profeet’.

Lees meer

Doorzicht na ineens snelle sloop (?) winkels aan de Haarlemmerstraat

De sloop van 8 panden aan de Haarlemmerstraat vordert gestaag. Een aantal is inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Het lijkt wel alsof er deze week wat haast achter is gezet, misschien wel omdat verzet aan het groeien is tegen het verdwijnen van deze panden, waarvan delen (kelders, muren) stammen uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Lees meer