Gemeente: Hoge rente leningen aan arme Leidenaars is pedagogisch!

We laten mensen in de bijstand hoge rente betalen op hun leningen om te voorkomen dat ze zich nog dieper in de schuld gaan steken; dat ze nog meer geld gaan lenen. Dat is de strekking van het cryptische antwoord – het orakel van Delphi steekt hier echt schril bij af – van ons gemeentebestuur op kritiek dat Leiden wel heel veel rente rekent (tot 14 procent) over geldleningen aan mensen die in nood zitten; aan mensen die bijvoorbeeld geen nieuwe wasmachine of koelkast kunnen kopen.

Lees meer

Traditionele Fransen winnen visstrijd van Hollandse cententellers

Wij Nederlanders zijn flink in onze wiek geschoten. ‘Domme Franse, emotionele argumenten’ hebben er toe geleid dat het Europees parlement onze visvangst voor vele miljoenen schade heeft berokkend. Hoewel ‘onze’ manier van vissen – met pulskor; elektrische stroompjes die vis doet schrikken en in de netten jaagt – wetenschappelijk (zeggen wij Nederlanders) minder schadelijk is dan alle andere vismethoden, zijn de Fransen het daarmee volstrekt oneens.

Lees meer

Onze kunst en cultuur zijn ultieme bewijzen van onze ‘foute’ historie

Het was niet zo’n aardige brief die premier Rutte mijn familie stuurde. Eigenlijk, zo schreef hij, hebben mijn voorouders vanaf het bestaan van mijn stamboom zich onheus gedragen. Zo hebben mijn voorvaderen ‘schaamteloos’ – schrijft Rutte in vette letters – mede geprofiteerd van de slavenhandel. Dat was wel effe schrikken.

Lees meer

Leiden interesseert leegstaand pand in de Merenwijk geen enkele zier

Mijn sympathie gaat uit naar ondernemer Leo Hartman. Hij bezit een al langdurig leegstaand en zijns inziens onverhuurbaar bedrijfsgebouw in de Merenwijk waar hij dus flink geld op toelegt.

Lees meer