Levens redden prima, als 112 maar niet te duur wordt

Als het om het redden van levens gaat, legt ons land kennelijk zelfs dat op de financieel-economische weegschaal, in de zin van: als dat maar niet duur wordt! Die gedachte bekroop mij toen ik deze week las dat de bezetting van de 112-alarmcentrales onder de maat is. Tijdens een massale stroomuitval in de regio Amsterdam vorig jaar moesten sommige hulpvragers tot 20 minuten wachten alvorens de 112-telefoon werd opgenomen. Mogelijk zijn twee sterfgevallen in verband te brengen met het slechte bereik.

Lees meer

Het fundamentalisme van Kees van der Staaij (SGP)

 

In een ingezonden artikel in de Wall Street Journal van 20 juli onder de kop ‘In the Netherlands, the Doctor Will Kill You Now’ verzet SGP-leider Kees van der Staaij zich tegen de zijns inziens foute euthanasiecultuur, en de plannen voor mogelijke invoer van een euthanasiepil in ons land. D66-ideeën, helaas nog onhaalbaar gezien de grote politieke verdeeldheid daarover, maar volgens de SGP’er bevinden we ons op het hellend vlak; we zijn ‘op weg naar de afgrond’.

Lees meer

Pestprofessor’ IJzerdoorn vertrekt met staart tussen de benen

Diep geschokt is professor R. van IJzerdoorn door de vage beschuldigingen aan zijn adres. De baas van het Instituut PedagogischeWetenschappen van de Leidse universiteit wordt ervan beschuldigd (nota bene in drie rapporten) dat hij een schrikbewind heeft gevoerd, een echte boeman was (samen met zijn vrouw die op hetzelfde instituut werkte, en een collega) voor het personeel: hij manipuleerde, (be)dreigde, belazerde, schiep een sfeer van achterdocht, roddel en achterklap. Sommige oud-medewerkers voelden zich gesloopt door hemhen. Hij is inmiddels vertrokken, meldde het Leidsch Dagblad enkele weken geleden.

Lees meer

Waardeloze en dure service van de Rabobank

Ik ben dit jaar wat laat met de belastingaangifte over 2016. Om de een of andere reden kon ik er geen zin voor maken. Mijn boekhouder heeft uitstel gevraagd en gekregen. Omdat je bij banken tegenwoordig je af- en bijschrijvingen tot 7 jaar terug kunt inzien en uitprinten, maakte ik mij geen zorgen over de basisgegevens voor de aangifte. Tot ik deze week aan de klus begon. Toen bleek dat ik voor mijn bedrijfs-spaarrekening (ik heb een niet actieve B.V. waarin nog een paar centen zitten) bij de Rabobank dat niet verder dan maximaal 15 maanden terug kan kijken via internet.

Lees meer

Dijkdoorbraak Voorofsche polder in Hoogmade in 1945

Wanneer precies de dijk van de Voorofsche polder (vanaf de r.k. kerk gezien aan de andere kant van de Does) in Hoogmade doorbrak, wist mijn stiefvader Siem van Tol (geboren 14-6-1914, overleden 28 april 2014) niet meer. Waarschijnlijk ergens in 1946, 1947, zegt hij, want zijn broer Gerrit was nog in Nederland (geëmigreerd in 1949 naar de VS), en zijn vader leefde nog (overleden december 1948).

Lees meer

Zoekt wethouder Strijk aan Nieuwe Rijn horecapand voor vriendjes?

Het lijkt er op dat wethouder Robert Strijk (D66) nog even een vriendje of een familielid aan een horecabedrijf aan de Nieuwe wil helpen. En absoluut schijt heeft aan bewoners van de Nieuwe Rijn. En bovendien ook de kluit belazert. Of bezit hij leegstaande panden aan de Nieuwe Rijn? Zijn hol geblaat getuigt van weinig bestuurlijke integriteit. Vreemd ook, want waar burgemeester Lenferink om ‘law and order’ op horeacagebied predikt, kan het andere collegelid – Strijk dus – vrij schieten.

Lees meer

Leidse raad slikt kritiekloos sloop van 58 huurhuizen Doelengracht

Het lag in de lijn van de verwachting: de Leidse gemeenteraad kiest in meerderheid, volgzaam als hij is aan zijn wethouders, kritiekloos de kant van de universiteit die 58 huurhuizen wil slopen aan de Doelgracht om er nieuwbouw te plegen voor 5500 (Humanities Campus) studenten.

Lees meer

Hoeveel politie-agenten zijn er in ons land eigenlijk paraat?

In 2016 waren er circa 65.000 politie-agenten in ons land. Dat lijkt warempel wel een flink leger, maar als je dat cijfer gaat uitpluizen, dan ontstaat een heel ander perspectief. Heeft Nederland teveel of te weinig agenten (op straat)?

Lees meer

Toch herrie over bouwplan Doelengracht van Leidse universiteit

Gelukkig, er komt toch nog een beetje stampij over de plannen van de Leidse universiteit om 58 sociale huurhuizen aan de Doelengracht te slopen om daar een kolossaal nieuwbouwproject (voor 5500 studenten) te verwezenlijken. Een tijdlang dacht ik dat ik de enige (overigens niet direct betrokken) Leidenaar was die er zich boos over maakte.

Lees meer